www.advocaat-devriendt.be

 
home
personalia
voorkeurmateries
wegbeschrijving
charter van de advocaat
juridische links
overige links
en Français
in English
***
***

 

 

mr. Johan De Vriendt

mr. Johan De Vriendt

Op 7 juli 1987 promoveerde mr. Johan De Vriendt aan de Universiteit Gent als licentiaat in de rechtsgeleerdheid, met onderscheiding.

In de openbare zitting van het Hof van Beroep te Gent van 1 september 1987 legde mr. Johan De Vriendt de wettelijke eed als advocaat af.

Op 1 oktober 1987 werd hij opgenomen op de lijst der advocaten-stagiairs van de Balie te Gent. Mr. Johan De Vriendt liep stage bij wijlen mr. Clément De Schepper, advocaat te Sint-Amandsberg.

Op 26 september 1990 werd mr. Johan De Vriendt opgenomen op het Tableau van de Orde van Advocaten te Gent.

In zijn eerste stagejaar werd hij verkozen als lid van de Commissie van Stagiairs, waarvan hij voorzitter werd in 1989.

Ook was mr. Johan De Vriendt mede-oprichter en voorzitter van de Nationale Commissie van Advocaten-stagiairs van 1990 tot 1992.

In 1991 werd mr. Johan De Vriendt verkozen als bestuurslid van de Vlaamse Conferentie bij de Balie te Gent, waar hij penningmeester werd. Van 1997 tot 1999 was mr. Johan De Vriendt voorzitter van deze vrije vereniging van advocaten.

Onder zijn voorzitterschap vierde de Vlaamse Conferentie haar 125ste verjaardag en sprak op mr. Tony Van Parijs, toen Minister van Justitie, op 24 oktober 1998 de openingsrede " Zorgdrager te zijn van de Rechtsstaat ".

Bij koninklijk besluit van 15 januari 1996 werd mr. Johan De Vriendt benoemd als plaatsvervangend Vrederechter.

Sinds haar oprichting in mei 2000 is mr. Johan De Vriendt bestuurslid van de Commissie voor Juridische Bijstand van het arrondissement Gent.

Sedert 12 september 1988 neemt mr. Johan De Vriendt een leeropdracht waar aan het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs te Ninove, alwaar hij diverse rechtsvakken doceert in de afdeling boekhouden en de afdeling bedrijfsbeheer.

Van september 1988 tot juni 1993 doceerde hij ook aan het Provinciaal Handels- en Taalinstituut te Gent in de afdelingen boekhouden en administratie.

 

 
TOP
www.advocaat-devriendt.be