www.advocaat-devriendt.be
 
home
personalia
voorkeurmateries
wegbeschrijving
charter van de advocaat
juridische links
overige links
en Français
in English
***
***

 

charter van de advocaat

  • Eenieder heeft recht op bijstand van een advocaat.

  • De advocaat oefent een vrij beroep uit: zijn onafhankelijkheid en integriteit waarborgen een doeltreffende tussenkomst.

  • De advocaat geeft raad, onderhandelt en verdedigt met toewijding die de eer van zijn beroep vereist.

  • De advocaat waakt over de eerbiediging van rechten en vrijheden.

  • De advocaat is de vertrouwenspersoon van zijn cliënt en gehouden tot het beroepsgeheim.

  • De verdediging van de belangen van de cliënt die hij met eerbied voor de wet en de deontologie behartigt is de eerste bekommernis van de advocaat.

  • De advocaat houdt zijn cliënt nauwgezet op de hoogte van de evolutie van de hem vertrouwde opdracht.

  • De advocaat zorgt ervoor steeds zijn kennis te vervolmaken teneinde de complexiteit en de evolutie van het recht te beheersen.

  • De advocaat volgt de maatschappelijke ontwikkelingen. Hij moet op de hoogte zijn van de internationalisering van het recht en richt zijn praktijk hiernaar.

  • De correcte uitvoering van het beroep van advocaat wordt gewaarborgd door zijn Orde en de regels die deze uitvaardigt.

 

 

 
TOP
www.advocaat-devriendt.be